április 4, 2012 Hírek Nincs hozzászólás

Sajtóközlemény - Komposztálást népszerűsítő projekt Vécs község lakosai számára

Vécs község Önkormányzata elkötelezett híve a környezetvédelemnek, kiemelt szempont a lakosság környezettudatos szemléletformálása.
Jelen projekttel egyrészről széles célközönség számára történik meg a komposztálók ingyenes kihelyezése, másrészről a házi komposztálás népszerűsítése egyben szemléletformálást is végrehajt, biztosítva ezzel a projekt fenntarthatóságát.

Vécs község Önkormányzata pályázatot nyújtott be az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) Környezet és Energia Program keretében (KEOP) meghirdetetett „Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek” elnevezésű pályázati felhívásra

„Komposztálást népszerűsítő projekt Vécs község lakosai számára” címmel.

A projekt összköltsége 7.757.000.-Ft.
Támogatás összege: 7.369.500.-Ft.
Támogatás mértéke: 95%.
Pályázat azonosítószáma: KEOP-6.2.0/A/09-2010-0148

A projekt során az akcióhoz csatlakozó önkéntes vécsi lakosok a házuk körül keletkező, biológiailag lebomló hulladékot helyezhetik el a pályázat keretében beszerzésre kerülő komposztáló edényekbe és készíthetnek belőle házi komposztot. A komposztálási folyamatot, az eszközök használatát ingyenes csoportfoglalkozások keretében tanulhatták meg a résztvevők. A projekt során 200 db komposztáló ládát osztottak ki ingyenesen a lakosság körében.

Sajtóközlemény - Komposztálást népszerűsítő projekt Vécs község lakosai számáraVécs Község Önkormányzata
3265 Vécs, Kossuth Lajos út 47.
Tel.: 37/327011

Written by admin.vecs