október 25, 2010 Hírek Nincs hozzászólás

Vécs Község Polgármestere a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12. § (2) bekezdése alapján Vécs Község Önkormányzatának Képviselő-testületét  2010. október hó 27. napján szerdán, 15 órára összehívom.

Az ülés helye: Községi tanácsterem

Napirend:

1. Tájékoztató a lejárt határozatokról és a két ülés között végzett munkáról
Előadó: Szlovencsák Attiláné polgármester

2. Tájékoztató a község közbiztonságának helyzetéről
Előadó: Körzeti megbízott

3. Tájékoztató a helyi polgárőr szervezet munkájáról
Előadó: Minczér György polgárőr parancsnok

4. Indítványok és javaslatok

Kérem, hogy az ülésen megjelenni szíveskedjen!

Vécs , 2010. október hó 21. napján.

P. H.
Tisztelettel:

Szlovencsák Attiláné
P o l g á r m e s t e r

Written by admin.vecs