Képviselők névsora 2010. október hó 11. napján

Szlovencsák Attiláné- polgármester

Fehér Györgyné – alpolgármester

Kéri Katalin – képviselő

Minczér György – képviselő

Szőllősi Andrásné – képviselő