Az Abasári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Integrált Szociális Intézmény a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet családgondozó munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű, helyettesítés céljából előreláthatólag 2013. szeptember 30-ig

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Heves megye, 3261 Abasár, Fő tér 1., illetve változó munkahely az Abasári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás működési területén (Abasár, Halmajugra, Karácsond, Ludas, Nagyfüged, Vécs)

A munkakörbe tartozó feladatok:
az 1997. évi XXXI. törvény 39-40. §-aiban és a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 8. § – 24. §-ban meghatározott feladatok ellátása

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet
 • A 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. melléklet II. rész, I.1. pontjában családgondozó munkakörre vonatkozó képzettség
 • Családsegítő és gyermekjóléti szolgálatnál szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
 • Alapszintű MS Office (irodai alkalmazások)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • B kategóriás vezetői engedély és saját gépjármű
 • adósságkezelési szolgáltatás területén szerzett gyakorlat

Elvárt kompetenciák: terhelhetőség, jó munkabíró és alkalmazkodó készség, problémamegoldó képesség, megbízhatóság, csapatmunka

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A pályázó személyes adatait, szakmai gyakorlatát részletesen bemutató önéletrajz
 • Motivációs levél
 • Végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Nyilatkozat arról, hogy az 1997. évi XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok nem áll fenn, továbbá, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt
 • Nyilatkozat, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2012. szeptember 17.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. szeptember 10.

A pályázat benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak az Abasári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Integrált Szociális Intézmény (3261 Abasár, Múzeum út 15/A.) címére történő megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: családgondozó
 • Személyesen: Vámosné Szepes Katalin intézményvezető, 3261 Abasár, Múzeum út 15/A.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A jelentkezők személyes meghallgatását követően kerül sor a közalkalmazotti jogviszony létesítésére, 4 hónapos próbaidő kikötése mellett. A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. szeptember 14.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Vámosné Szepes Katalin intézményvezető nyújt, a 37/560-046-os telefonszámon.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldala
 • www.abasar.hu
 • a települési önkormányzatok honlapjai
Written by admin.vecs